Osiągnięcia

Nagrody:

  • Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 r.
  • Srebrny Krzyż Zasługi w dziedzinie Upowszechniania Kultury w roku 2010
  • Brązowy Krzyż Zasługi w dziedzinie Upowszechniania Kultury w roku 2003
  • Srebrny Medal Prymasowski Prymasowski Primiatali Nomismate Argenteo nadanym przez prymasa Józefa Glempa w 2006 r.
  • Medal honorowy fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”: „Meritus Patriae” w 2004 r.
  • Łowiczanin Roku 2008.

Oraz inne nagrody i wyróżnienia.

Wystawy:

  • Indywidualna wystawa w Nikozji na Cyprze 2011 r.
  • Indywidualna wystawa w Yamanaschii w Japonii 2012 r.
  • Wystawy we Francji, Włoszech, Słowacji, Niemczech, na Litwie, Białorusi i Ukrainie.